Forside
GFS info
Aktuelt/sidste nyt
Kalender
Projekter
Arkiv
Diverse
Links
Søg

Nedenfor findes information omkring projekter der vedrører Grundejerforeningen Svenstrup.


Støjvoldsprojekt

 

Etablering af støjvold langs motorvej

Grundejerforeningen Svenstrup har tiltrådt kommunens aktuelle støjvoldsprojekt. Bestyrelsen arbejder fremadrettet på at forhandle en støjvoldsløsning med Hørsholm Kommune.
Nedenfor kan udviklingen følges:

Støjberegninger for scenarier vist ved Gensfors 2011 - 19.6.2011

Positiv udvikling med støjvoldsprojektet - 22.2.2009

FAQ - støjvoldsprojektet - 22.2.2009

Skitsetegning - støjvoldsprojektet - 22.2.2009

Kronik i Ugebladet - 6.2.2008

Referat af ordinær generalforsamling (se punkt 7) - 13.6.2006

Referat af møde med Hørsholm Kommune - 17.5.2006

Referat af møde med Hørsholm Kommune - 1.11.2005

Referat af ekstraordinær generalforsamling - 25.10.2005

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - 25.10.2005

Til toppen

 

Fællesgrunden

 

Hvad skal vi gøre med vores fællesgrund?
På den ordinære generalforsamling 2006 blev det besluttet at nedsætte et udvalg der har til opgave at finde ud af, hvad vi kan/vil bruge grunden til.
Skal der være græs, skal der være petanque bane, skal den sælges osv.
Udvalget består at Benny RV10, Peter RV20, Karin RV32A, Lars RV53 og Klaus RV16.
Nedenfor kan udviklingen følges:

Kommentar fra bestyrelsen vedr. fællesgrunden - 29.8.2006

Referat af ordinær generalforsamling (se punkt 8) - 13.6.2006

Til toppen

 

Fibernet

 

Fibernet bliver etableret i Hørsholm.
 

NESA (nu en del af DONG Energy) er igang med at etablere fibernet udvalgte steder på Sjælland. Fibernettet kan levere bredbånd, IP-telefoni samt video-on-demand.

Planen er at påbegynde gravearbejdet januar 2007 og være færdig med alle installationer maj 2007.

NB. Afslutningstidspunktet er rykket til oktober 2007.

Mere om NESA Fibernet

Status på projektet

Tilmelding til Fibernet

Til toppen

 

Nedgravning af kabler

 

NESA (nu en del af DONG Energy) er i gang med at fjerne luftledninger og nedgraver nye kabler.

 

 

NESA har påbegyndt nedgravningen af kabler i hørsholm for at fremtidssikre området hvad angår strøm og belysning.
Som led i projektet har Hørsholm Kommune valgt at opsætte ny gadebelysning.

Planen var at være færdig inden udgangen af 2006, men de er først påbegyndt gravearbejdet på Ringvej primo maj måned.

Mere om NESA's kabellægning

Status på projektet

Til toppen

 

 

Forside | GFS info | Aktuelt/sidste nyt | Kalender | Projekter | Arkiv | Diverse | Links | Søg

Sidst opdateret: 19-06-2011.