Forside
GFS info
Aktuelt/sidste nyt
Kalender
Projekter
Arkiv
Diverse
Links
Søg

Nedenfor findes information omkring støjvolden fremlagt ved GF Svenstrup general forsamling 2011 (7juni2011). Bemærk det er foreløbige beregninger af forskellige scenarier - IKKE et egentligt projektforslag.


Støjvoldsprojekt

 

Beregninger af støj udbredelse for forskellige scenarier for støjvold.

COWI har i foråret 2011 udført beregninger for Kommunen og grundejerforeninger langs motorvejen.

Basis information ift COWI's arbejde (ANTAGELSER):
Støjvolden antages at have en udstrækning på ~1,3 km fra kolonihaverne i syd til ~200 m forbi søerne i nord.
Støjvolden tænkes udført som en jordvold, men ud for søerne (§3 områder) og videre mod nord tænkes afskærmningen udført som en støjskærm, som ikke er så arealkrævende.
Beregningerne udføres for en trafiksituation i 2021, og det forudsættes, at der i modsætning til i dag er støjreducerende slidlag på Helsingørmotorvejen (undtagen for scenarie 1a, jf nedenstående).

Resultater dvs simulering af støjniveau:

Scenarie 1 : Eksisterende forhold (dvs. uden støjvold), trafikintensitet iht 2021 billede

Scenarie 1a : Eksisterende forhold med trafikintensitet og vejbelægning, 2011 billede

Scenarie 2 : Med en støjvold kombineret med en støjskærm, der muliggør byudvikling på arealerne, så Miljøstyrelsens vejledende grænse for nybyggeri Lden 58 dB overholdes, 2021 billede 1 - støj i 1.5m - billede 2 - støj i 4.3m

Scenarie 3 : Med en støjvold kombineret med en støjskærm, der sænker trafikstøjen til Miljøstyrelsens vejledende grænse for nybyggeri (Lden = 58 dB) ved den eksisterende bebyggelse, 2021 billede 1 - støj i 1.5m - billede 2 - støj i 4.3m

Scenarie 4 : Med en støjvold kombineret med en støjskærm, der sænker trafikstøjen til Miljøstyrelsens vejledende grænse for eksisterende bebyggelse (Lden = 68 dB) ved den eksisterende bebyggelse, 2021 (ingen billede)

Scenarie 5 : Med en støjskærm i vejskel med højden 5 m over vejniveau, 2021. billede 1 - støj i 1.5m - billede 2 - støj i 4.3m

 

Forside | GFS info | Aktuelt/sidste nyt | Kalender | Projekter | Arkiv | Diverse | Links | Søg

Sidst opdateret: 19-06-2011.