Forside
GFS info
Aktuelt/sidste nyt
Kalender
Projekter
Arkiv
Diverse
Links
Søg

Alt om Grundejerforeningen Svenstrup.

Oversigtskort Vedtægter Servitutter Henstillinger Bestyrelsen Kontingent Velkomstmappe


Henstillinger

DET SKAL VÆRE RART AT BO I GRUNDEJERFORENINGEN SVENSTRUP

Derfor henstilles det indtrængende til beboerne at være opmærksomme på foreningens uskrevne love.

 

 

Motoriserede redskaber:
Det henstilles så vidt muligt, at undlade anvendelse af motoriserede redskaber som f.eks. plæneklippere, motorsave o.l. i weekenden, i alle tilfælde at vise hensyn overfor naboernes spisetider, eventuelle gæster
og vejrforhold.


Hækklipning:
Det henstilles at foreningens hække forsøges klippet inden Sct. Hans.
I henhold til servitutterne, påhviler det grundejeren at klippe toppen på 'sydhækken'.


Bilkørsel:
Af hensyn til børnene samt os andre, og med henvisning til oversigtforholdene, henstilles det at udvise den største forsigtighed ved bilkørsel på Ringvej, samt at holde en lav hastighed!


Parkering:
Af hensyn til gennemkørselsforholdene for bl.a. udrykningskøretøjer opfordres der til, at parkere inde på grundstykket! - og hvis der parkeres ude på vejen, da i videst muligt omfang i ydersiden af Ringvej, - den med de ulige nr.


Fortove:
Det henstilles at fortovene holdes rene og ryddelige, - og hvis de anvendes i forbindelse med byggeri, at perioden da indskrænkes til et minimum.


Generelt:
Selv om nærværende henstillinger angående støj specielt nævner weekenden, henstilles det i sommerperioden, også at være opmærksom på vejrforholdene, således at støjvoldende adfærd så vidt muligt henlægges til hverdagsaftener, hvor vejret ikke er til udendørs hygge.


Musik:
Ved afspilning af musik erindres om at begrænse ”bassen” idet specielt denne trænger igennem alt, og kan høres langt væk.


Husdyr:
Ved anskaffelse af husdyr som f.eks. hunde og katte erindres om, at det måske ikke er alle jeres naboer der er lige begejstrede for disses frie færden og efterladenskaber i haver og på fortove. I øvrigt er der, når hunden luftes, ikke så langt til markområder – så vi måske kan slippe for efterladenskaber på fortove, stier samt på festpladsen!
 

Til toppen

 

 

Forside | GFS info | Aktuelt/sidste nyt | Kalender | Projekter | Arkiv | Diverse | Links | Søg

Sidst opdateret: 07-05-2007.